(٣١٧) Muka surat 317


20:77

20_77

Dan demi sesungguhnya! Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar memgembara pada waktu malam, kemudian pukulah air laut dengan tongkatmu, untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu; janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam".

(Taha 20:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:78

20_78

Maka Firaun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya, lalu ia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya.

(Taha 20:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:79

20_79

Dan dengan itu Firaun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan, dan tidaklah ia membawa mereka ke jalan yang benar.

(Taha 20:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:80

20_80

Wahai Bani lsrail! Sesungguhnya Kami telah selamatkan kamu dari musuh kamu, dan Kami telah janjikan kamu (dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa) di sebelah kanan Gunung Tursina itu, dan kami turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa",

(Taha 20:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:81

20_81

Serta Kami katakan: Makanlah dari benda-benda yang baik yang Kami kurniakan kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batas padanya, kerana dengan yang demikian kamu akan ditimpa kemurkaanKu; dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanKu, maka sesungguhnya binasalah ia.

(Taha 20:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:82

20_82

Dan sesungguhnya Aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh, kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya.

(Taha 20:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:83

20_83

Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang ke mari lebih dahulu dari kaum engkau wahai Musa?.

(Taha 20:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:84

20_84

Nabi Musa menjawab: "Mereka itu ada mengiringi daku tidak jauh dari sini; dan aku segera datang kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Engkau reda akan daku".

(Taha 20:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:85

20_85

(Setelah selesainya urusan itu) maka Allah berfirman kepada Nabi Musa: "Sesungguhnya Kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian sepeninggalanmu, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri"

(Taha 20:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:86

20_86

Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan dukacita; ia berkata: "Wahai kaumku! Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku?"

(Taha 20:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧

20:87

20_87

Mereka menjawab: "Kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang (Mesir) itu, supaya kami mencampakkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian, maka demikianlah juga "Samiri" mencampakkan apa yang dibawanya.

(Taha 20:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 317 - ٣١٧