(٣١٤) Muka surat 314


20:38

20_38

"Ketika Kami ilhamkan kepada ibumu, dengan memberitahu kepadanya:

(Taha 20:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:39

20_39

"Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhKu dan musuhnya; dan Aku telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu.

(Taha 20:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:40

20_40

"Ketika saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memungutmu:" Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya?" Maka dengan jalan itu Kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang hatinya dan supaya ia tidak berdukacita kerana bercerai denganmu; dan semasa engkau membunuh seorang lelaki, lalu Kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu; dan Kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cubaan; kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk negeri Madyan; setelah itu engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa!

(Taha 20:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:41

20_41

"Dan Aku telah memilihmu untuk menjadi RasulKu.

(Taha 20:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:42

20_42

"Pergilah, engkau dan saudaramu, membawa mukjizat-mukjizat pengurniaanKu dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati Daku.

(Taha 20:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:43

20_43

"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya.

(Taha 20:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:44

20_44

"Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut".

(Taha 20:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:45

20_45

Mereka berdua berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami, atau ia akan melampau batas".

(Taha 20:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:46

20_46

Allah berfirman: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku ada bersama-sama kamu; Aku mendengar dan melihat segala-galanya.

(Taha 20:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:47

20_47

"Oleh itu, pergilah kamu berdua kepadanya, kemudian katakanlah: "Bahawa sesungguhnya kami ini Rasul-rasul dari Tuhanmu, maka bebaskanlah kaum Bani lsrail mengikut kami, dan janganlah engkau menyeksakan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu! Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk agama Allah.

(Taha 20:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:48

20_48

"Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya".

(Taha 20:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:49

20_49

(Setelah mereka menyampaikan perintah Allah itu), Firaun berkata: "Jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?"

(Taha 20:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:50

20_50

Nabi Musa menjawab: "Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu: kejadian semulajadinya yang sesuai dengannya, kemudian Ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya".

(Taha 20:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤

20:51

20_51

Firaun bertanya lagi: "Jika demikian, bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu?"

(Taha 20:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 314 - ٣١٤