(٣١٣) Muka surat 313


20:13

20_13

"Dan Aku telah memilihmu menjadi Rasul maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

(Taha 20:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:14

20_14

"Sesungguhnya Akulah Allah; tiada tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku.

(Taha 20:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:15

20_15

"Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang - yang Aku sengaja sembunyikan masa datangnya - supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan.

(Taha 20:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:16

20_16

"Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya; kerana dengan itu engkau akan binasa.

(Taha 20:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:17

20_17

"Dan apa (bendanya) yang di tangan kananmu itu wahai Musa?"

(Taha 20:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:18

20_18

Nabi Musa menjawab: "Ini ialah tongkatku; aku bertekan atasnya semasa, berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku, dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu".

(Taha 20:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:19

20_19

Allah Taala berfirman: "Campakkanlah tongkatmu itu wahai Musa!"

(Taha 20:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:20

20_20

Lalu ia mencampakkannya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar.

(Taha 20:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:21

20_21

Allah berfirman: "Tangkaplah akan dia, dan janganlah engkau takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal.

(Taha 20:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:22

20_22

"Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu; nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat; sebagai satu mukjizat yang lain.

(Taha 20:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:23

20_23

"(Berlakunya yang demikian itu) kerana Kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang besar.

(Taha 20:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:24

20_24

"Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas".

(Taha 20:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:25

20_25

Nabi Musa berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku;

(Taha 20:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:26

20_26

"Dan mudahkanlah bagiku, tugasku;

(Taha 20:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:27

20_27

"Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku,

(Taha 20:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:28

20_28

"Supaya mereka faham perkataanku;

(Taha 20:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:29

20_29

"Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku.

(Taha 20:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:30

20_30

"Iaitu Harun saudaraku;

(Taha 20:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:31

20_31

"Kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku,

(Taha 20:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:32

20_32

"Dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku,

(Taha 20:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:33

20_33

"Supaya kami sentiasa beribadat dan memujiMu,

(Taha 20:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:34

20_34

"Dan (supaya) kami sentiasa menyebut dan mengingatiMu;

(Taha 20:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:35

20_35

"Sesungguhnya Engkau adalah sedia melihat dan mengetahui hal ehwal kami".

(Taha 20:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:36

20_36

Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa!

(Taha 20:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣

20:37

20_37

"Dan demi sesungguhnya! Kami telahpun mengurniakan kepadamu berbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini.

(Taha 20:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 313 - ٣١٣