(٣٠٥) Muka surat 305


18:102

18_102

Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaKu sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaKu, dapat menolong mereka? Sesungguhnya Kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu.

(Al-Kahfi 18:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:103

18_103

Katakanlah (wahai Muhammad): "Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya?

(Al-Kahfi 18:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:104

18_104

(Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan".

(Al-Kahfi 18:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:105

18_105

Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah amal-amal mereka; maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak.

(Al-Kahfi 18:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:106

18_106

(Mereka yang bersifat) demikian, balasannya neraka Jahannam, disebabkan mereka kufur ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan.

(Al-Kahfi 18:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:107

18_107

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka Syurga-syurga Firdaus, sebagai tempat tetamu (yang serba mewah).

(Al-Kahfi 18:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:108

18_108

Mereka kekal di dalamnya, (dan) tidak ingin berpindah daripadanya.

(Al-Kahfi 18:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:109

18_109

Katakanlah (wahai Muhammad): "Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun Kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan".

(Al-Kahfi 18:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

18:110

18_110

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya".

(Al-Kahfi 18:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

Surah Maryam - سورة مريم


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


19:1

19_1

Kaaf, Haa, Yaa, Ain, Saad

(Maryam 19:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:2

19_2

(Ini ialah) perihal limpahan rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad), kepada hambaNya Zakaria.

(Maryam 19:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:3

19_3

(Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Zakaria berdoa kepada tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan.

(Maryam 19:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:4

19_4

Ia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku; dan aku - wahai Tuhanku - tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadaMu.

(Maryam 19:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:5

19_5

Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki.

(Maryam 19:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:6

19_6

Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; dan jadikanlah dia - wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai".

(Maryam 19:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:7

19_7

(Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya):"Wahai Zakaria! Sesungguhnya Kami memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu, seorangpun yang senama dengannya".

(Maryam 19:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:8

19_8

Nabi Zakaria bertanya: "Wahai Tuhanku! Bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak, sedang isteriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya?"

(Maryam 19:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:9

19_9

Penyeru itu menjawab: Demikian keadaannya - janganlah dihairankan; Tuhanmu berfirman; "Hal itu mudah bagiKu kerana sesungguhnya Aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun."

(Maryam 19:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:10

19_10

Nabi Zakaria merayu lagi: "Wahai Tuhanku! Jadikanlah satu tanda bagiku (yang menunjukkan isteriku mengandung)", Allah Taala berfirman: " Tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama tiga malam, sedang engkau dalam keadaan sihat".

(Maryam 19:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥

19:11

19_11

Maka dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari Mihrab (tempat sembahyangnya), lalu ia memberi isyarat kepada mereka: "Hendaklah kamu bertasbih (mengerjakan ibadat kepada Allah) pagi dan petang".

(Maryam 19:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥