(٥٧٦) Muka surat 576


74:18

74_18

Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) -

(Al-Muddaththir 74:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:19

74_19

Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)?

(Al-Muddaththir 74:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:20

74_20

Sekali lagi: binasalah dia hendaknya! Bagaimana ia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)?

(Al-Muddaththir 74:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:21

74_21

Kemudian ia merenung dan memikirkan (berkali-kali: jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal);

(Al-Muddaththir 74:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:22

74_22

Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut;

(Al-Muddaththir 74:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:23

74_23

Kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh,

(Al-Muddaththir 74:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:24

74_24

Serta ia berkata: " (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya);

(Al-Muddaththir 74:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:25

74_25

"Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!"

(Al-Muddaththir 74:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:26

74_26

(Disebabkan kekufurannya itu) Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar.

(Al-Muddaththir 74:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:27

74_27

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu?

(Al-Muddaththir 74:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:28

74_28

Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa, dan tidak membiarkannya (binasa terus)

(Al-Muddaththir 74:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:29

74_29

Ia terus-menerus membakar kulit manusia!

(Al-Muddaththir 74:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:30

74_30

Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat).

(Al-Muddaththir 74:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:31

74_31

Dan (ketahuilah bahawa hikmat) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami); dan (hikmat) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh percaya dengan yakin (akan kebenaran Al-Quran), dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya; dan juga supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu); dan (sebaliknya) supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata: "Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?" Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.

(Al-Muddaththir 74:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:32

74_32

Sebenarnya! Demi bulan,

(Al-Muddaththir 74:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:33

74_33

Dan malam apabila ia balik melenyapkan diri,

(Al-Muddaththir 74:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:34

74_34

Dan waktu subuh apabila ia terang-benderang,

(Al-Muddaththir 74:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:35

74_35

Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang amat besar,

(Al-Muddaththir 74:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:36

74_36

Yang menjadi amaran bagi umat manusia,

(Al-Muddaththir 74:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:37

74_37

(Iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju (dalam mengerjakan kebaikan) atau yang mahu mundur (daripada mengerjakannya).

(Al-Muddaththir 74:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:38

74_38

Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya,

(Al-Muddaththir 74:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:39

74_39

Kecuali puak Kanan,

(Al-Muddaththir 74:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:40

74_40

(Mereka ditempatkan) di dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya,

(Al-Muddaththir 74:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:41

74_41

Tentang (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah,

(Al-Muddaththir 74:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:42

74_42

(Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?"

(Al-Muddaththir 74:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:43

74_43

Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang;

(Al-Muddaththir 74:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:44

74_44

"Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin;

(Al-Muddaththir 74:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:45

74_45

"Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya;

(Al-Muddaththir 74:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:46

74_46

"Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan,

(Al-Muddaththir 74:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦

74:47

74_47

"Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini".

(Al-Muddaththir 74:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦