(٥٨٠) Muka surat 580


76:26

76_26

Dan (dengan apa keadaan pun maka) pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan (dengan mengerjakan sembahyang), dan (seboleh-bolehnya) bertasbihlah memujiNya (dengan mengerjakan sembahyang Tahajjud), pada sebahagian yang panjang dari waktu malam.

(Al-Insaan 76:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

76:27

76_27

Sesungguhnya orang-orang (yang menentangmu) itu sentiasa mencintai (kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan (tidak menghiraukan bekalan) untuk hari akhirat yang amat berat (penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertaqwa).

(Al-Insaan 76:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

76:28

76_28

Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka; (Kami berkuasa membinasakan mereka) dan apabila Kami kehendaki, Kami gantikan (mereka dengan) orang-orang yang serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik-baiknya.

(Al-Insaan 76:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

76:29

76_29

Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat).

(Al-Insaan 76:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

76:30

76_30

Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya).

(Al-Insaan 76:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

76:31

76_31

Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan yang ditetapkan) ke dalam rahmatNya (dengan ditempatkannya di dalam Syurga); dan orang-orang yang zalim, Ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Al-Insaan 76:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

Surah Al-Mursalaat - سورة المرسلات


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


77:1

77_1

Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),

(Al-Mursalaat 77:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:2

77_2

Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,

(Al-Mursalaat 77:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:3

77_3

Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,

(Al-Mursalaat 77:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:4

77_4

Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,

(Al-Mursalaat 77:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:5

77_5

Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),

(Al-Mursalaat 77:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:6

77_6

Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; -

(Al-Mursalaat 77:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:7

77_7

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.

(Al-Mursalaat 77:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:8

77_8

Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;

(Al-Mursalaat 77:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:9

77_9

Dan apabila langit terbelah;

(Al-Mursalaat 77:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:10

77_10

Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;

(Al-Mursalaat 77:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:11

77_11

Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).

(Al-Mursalaat 77:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:12

77_12

(Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?

(Al-Mursalaat 77:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:13

77_13

(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.

(Al-Mursalaat 77:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:14

77_14

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?

(Al-Mursalaat 77:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:15

77_15

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!

(Al-Mursalaat 77:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:16

77_16

Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?

(Al-Mursalaat 77:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:17

77_17

Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.

(Al-Mursalaat 77:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:18

77_18

Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.

(Al-Mursalaat 77:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠

77:19

77_19

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!

(Al-Mursalaat 77:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 580 - ٥٨٠