(٥٨١) Muka surat 581


77:20

77_20

Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?

(Al-Mursalaat 77:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:21

77_21

Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,

(Al-Mursalaat 77:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:22

77_22

Hingga ke suatu masa yang termaklum?

(Al-Mursalaat 77:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:23

77_23

Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!

(Al-Mursalaat 77:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:24

77_24

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!

(Al-Mursalaat 77:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:25

77_25

Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? -

(Al-Mursalaat 77:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:26

77_26

Yang hidup dan yang mati?

(Al-Mursalaat 77:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:27

77_27

Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?

(Al-Mursalaat 77:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:28

77_28

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!

(Al-Mursalaat 77:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:29

77_29

(Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): "Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.

(Al-Mursalaat 77:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:30

77_30

"Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, -

(Al-Mursalaat 77:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:31

77_31

"Yang tidak dapat dijadikan naungan, dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka.

(Al-Mursalaat 77:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:32

77_32

"Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,

(Al-Mursalaat 77:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:33

77_33

"(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning".

(Al-Mursalaat 77:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:34

77_34

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).

(Al-Mursalaat 77:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:35

77_35

Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan),

(Al-Mursalaat 77:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:36

77_36

Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.

(Al-Mursalaat 77:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:37

77_37

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!

(Al-Mursalaat 77:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:38

77_38

Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu).

(Al-Mursalaat 77:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:39

77_39

Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu.

(Al-Mursalaat 77:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:40

77_40

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!

(Al-Mursalaat 77:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:41

77_41

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), -

(Al-Mursalaat 77:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:42

77_42

Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini.

(Al-Mursalaat 77:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:43

77_43

(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan."

(Al-Mursalaat 77:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:44

77_44

Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.

(Al-Mursalaat 77:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:45

77_45

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!

(Al-Mursalaat 77:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:46

77_46

Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

(Al-Mursalaat 77:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:47

77_47

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -

(Al-Mursalaat 77:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:48

77_48

Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): "Taatlah dan kerjakanlah sembahyang", mereka enggan mengerjakannya.

(Al-Mursalaat 77:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:49

77_49

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!

(Al-Mursalaat 77:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١

77:50

77_50

(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?

(Al-Mursalaat 77:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 581 - ٥٨١