(٤٤٩) Muka surat 449


37:77

37_77

Dan Kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup (setelah Kami binasakan kaumnya yang ingkar).

(As-Saaffaat 37:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:78

37_78

Dan Kami kekalkan baginya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian:

(As-Saaffaat 37:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:79

37_79

"Salam sejahtera kepada Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam ! "

(As-Saaffaat 37:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:80

37_80

Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.

(As-Saaffaat 37:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:81

37_81

Sesungguhnya Nabi Nuh itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.

(As-Saaffaat 37:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:82

37_82

Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mendustakannya).

(As-Saaffaat 37:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:83

37_83

Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh) Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim.

(As-Saaffaat 37:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:84

37_84

Ketika ia mematuhi perintah tuhannya dengan hati yang suci murni.

(As-Saaffaat 37:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:85

37_85

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: " Apa yang kamu sembah?

(As-Saaffaat 37:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:86

37_86

"Patutkah kamu menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah, kerana kamu memutar belitkan kebenaran semata-mata (bukan kerana benarnya)?

(As-Saaffaat 37:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:87

37_87

"Maka bagaimana fikiran kamu pula terhadap Allah Tuhan sekalian alam?"

(As-Saaffaat 37:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:88

37_88

Kemudian ia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang (yang bertaburan di langit),

(As-Saaffaat 37:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:89

37_89

Lalu berkata: "Sesungguhnya aku merasa sakit (tak dapat turut berhari raya sama)".

(As-Saaffaat 37:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:90

37_90

Setelah (mendengar kata-katanya) itu, mereka berpaling meninggalkan dia.

(As-Saaffaat 37:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:91

37_91

Lalu ia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi, serta ia bertanya (kepada berhala-berhala itu, secara mengejek-ejek): "Mengapa kamu tidak makan?

(As-Saaffaat 37:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:92

37_92

"Mengapa kamu tidak menjawab?"

(As-Saaffaat 37:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:93

37_93

Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya (sehingga pecah berketul-ketul).

(As-Saaffaat 37:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:94

37_94

(Setelah kaumnya mengetahui hal itu) maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya.

(As-Saaffaat 37:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:95

37_95

(Bagi menjawab bantahan mereka), ia berkata: "Patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat?

(As-Saaffaat 37:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:96

37_96

"Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!"

(As-Saaffaat 37:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:97

37_97

(Setelah tak dapat berhujah lagi, ketua-ketua) mereka berkata: "Binalah untuk Ibrahim sebuah tempat (untuk membakarnya), kemudian campakkan dia ke dalam api yang menjulang-julang itu".

(As-Saaffaat 37:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:98

37_98

Maka mereka (dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu) hendak melakukan angkara yang menyakitinya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah (yang tidak berjaya maksudnya).

(As-Saaffaat 37:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:99

37_99

Dan Nabi Ibrahim pula berkata: "Aku hendak (meninggalkan kamu) pergi kepada Tuhanku, Ia akan memimpinku (ke jalan yang benar).

(As-Saaffaat 37:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:100

37_100

" Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh!"

(As-Saaffaat 37:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:101

37_101

Lalu Kami berikan kepadanya berita yang mengembirakan, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar.

(As-Saaffaat 37:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩

37:102

37_102

Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai anak kesayanganku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa pendapatmu?". Anaknya menjawab: "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar".

(As-Saaffaat 37:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 449 - ٤٤٩