(٤٤٥) Muka surat 445


36:71

36_71

Tidakkah mereka melihat dan memikirkan, bahawa Kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak, di antara jenis-jenis makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami lalu mereka memilikinya?

(Yaa Siin 36:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:72

36_72

Dan Kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, dan sebahagian lagi mereka makan.

(Yaa Siin 36:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:73

36_73

Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman; maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur?

(Yaa Siin 36:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:74

36_74

Dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah, (dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan (dari makhluk-makhluk itu).

(Yaa Siin 36:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:75

36_75

Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir (pada hari kiamat, untuk memberi azab seksa) kepada mereka.

(Yaa Siin 36:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:76

36_76

Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) berdukacita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka (terhadapmu). Sesungguhnya Kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.

(Yaa Siin 36:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:77

36_77

Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati),

(Yaa Siin 36:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:78

36_78

Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan keadaan Kami menciptakannya sambil ia bertanya: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu?"

(Yaa Siin 36:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:79

36_79

Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya);

(Yaa Siin 36:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:80

36_80

"Tuhan yang telah menjadikan api (boleh didapati) dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu".

(Yaa Siin 36:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:81

36_81

Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi (yang demikian besarnya) - berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana Ia menciptakan mereka dahulu? Ya! Diakui dan dipercayai berkuasa! Dan Dia lah Pencipta yang tidak ada bandinganNya, lagi Yang Maha Mengetahui.

(Yaa Siin 36:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:82

36_82

Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi.

(Yaa Siin 36:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥

36:83

36_83

Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) - Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.

(Yaa Siin 36:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 445 - ٤٤٥