(٤٤٢) Muka surat 442


36:28

36_28

Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia (mati) sebarang pasukan tentera dari langit (untuk membinasakan mereka), dan tidak perlu Kami menurunkannya.

(Yaa Siin 36:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:29

36_29

(Kebinasaan mereka) hanyalah dilakukan dengan satu pekikan (yang dahsyat), maka dengan serta merta mereka semua sunyi-sepi tidak hidup lagi.

(Yaa Siin 36:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:30

36_30

Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba (yang mengingkari kebenaran)! Tidak datang kepada mereka seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ejek dan memperolok-olokkannya.

(Yaa Siin 36:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:31

36_31

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami, untuk menerima balasan).

(Yaa Siin 36:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:32

36_32

Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).

(Yaa Siin 36:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:33

36_33

Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan.

(Yaa Siin 36:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:34

36_34

Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa matair,

(Yaa Siin 36:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:35

36_35

Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak bersyukur?

(Yaa Siin 36:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:36

36_36

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.

(Yaa Siin 36:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:37

36_37

Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap-gelita;

(Yaa Siin 36:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:38

36_38

Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;

(Yaa Siin 36:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:39

36_39

Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering.

(Yaa Siin 36:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢

36:40

36_40

(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.

(Yaa Siin 36:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 442 - ٤٤٢