(٤٤١) Muka surat 441


36:13

36_13

Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar (yang tertentu) iaitu ketika mereka didatangi Rasul-rasul (Kami),

(Yaa Siin 36:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:14

36_14

Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka mendustakannya; kemudian Kami kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul yang ketiga, lalu Rasul-rasul itu berkata: ` Sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu '.

(Yaa Siin 36:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:15

36_15

Penduduk bandar itu menjawab: "Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun (tentang agama yang kamu dakwakan); Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta".

(Yaa Siin 36:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:16

36_16

Rasul-rasul berkata: Tuhan Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus kepada kamu,

(Yaa Siin 36:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:17

36_17

"Dan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahNya dengan cara yang jelas nyata".

(Yaa Siin 36:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:18

36_18

Penduduk bandar itu berkata pula: "Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya".

(Yaa Siin 36:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:19

36_19

Rasul-rasul itu menjawab: "Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu)? (Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau".

(Yaa Siin 36:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:20

36_20

Dan (semasa Rasul-rasul itu diancam), datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya:" Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu -

(Yaa Siin 36:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:21

36_21

"Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayah petunjuk".

(Yaa Siin 36:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:22

36_22

Dan (apabila ditanya: Sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya): "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadaNyalah (aku dan) kamu semua akan dikembalikan?

(Yaa Siin 36:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:23

36_23

"Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku.

(Yaa Siin 36:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:24

36_24

"Sesungguhnya aku (kalau melakukan syirik) tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata.

(Yaa Siin 36:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:25

36_25

"Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah (nasihatku)",.

(Yaa Siin 36:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:26

36_26

(Setelah ia mati) lalu dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam Syurga". Ia berkata; "Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui -

(Yaa Siin 36:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١

36:27

36_27

"Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan".

(Yaa Siin 36:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 441 - ٤٤١