(٤٤٠) Muka surat 440


35:45

35_45

Dan kalaulah Allah mengirakan kesalahan manusia serta terus menyeksa mereka disebabkan amal-amal jahat yang mereka telah kerjakan, tentulah la tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak; akan tetapi (dia tidak bertindak dengan serta merta, bahkan) Ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu; kemudian apabila sampai tempoh mereka (maka Allah akan membalas masing-masing dengan adilnya), kerana sesungguhnya Allah sentiasa Melihat keadaan hamba-hambaNya.

(Faatir 35:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

Surah Yaa Siin - سورة يس


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


36:1

36_1

Yaa, Siin.

(Yaa Siin 36:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:2

36_2

Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh,

(Yaa Siin 36:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:3

36_3

Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad adalah seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus,

(Yaa Siin 36:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:4

36_4

Yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam).

(Yaa Siin 36:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:5

36_5

Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

(Yaa Siin 36:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:6

36_6

Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai.

(Yaa Siin 36:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:7

36_7

Demi sesungguhnya, telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka, kerana mereka tidak mahu beriman.

(Yaa Siin 36:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:8

36_8

Sesungguhnya Kami jadikan (kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka; (lebarnya belenggu itu) sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak.

(Yaa Siin 36:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:9

36_9

Dan Kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai) sekatan (yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada) di belakang mereka (pada hari kiamat). lalu Kami tutup pandangan mereka; maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar).

(Yaa Siin 36:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:10

36_10

Dan (dengan sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya - mereka tidak akan beriman.

(Yaa Siin 36:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:11

36_11

Sesungguhnya peringatan dan amaran (yang berkesan dan mendatangkan faedah) hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut (melanggar perintah Allah) Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

(Yaa Siin 36:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠

36:12

36_12

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata.

(Yaa Siin 36:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 440 - ٤٤٠