(٤٤٣) Muka surat 443


36:41

36_41

Dan satu dalil lagi untuk mereka (insaf) ialah, Kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat;

(Yaa Siin 36:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:42

36_42

Dan Kami ciptakan untuk mereka, jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat mengenderainya.

(Yaa Siin 36:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:43

36_43

Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka; (kiranya Kami lakukan yang demikian) maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat diselamatkan, -

(Yaa Siin 36:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:44

36_44

Kecuali dengan kemurahan dari pihak Kami memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa.

(Yaa Siin 36:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:45

36_45

Dan apabila dikatakan kepada mereka: " berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu (dari urusan-urusan hidup di dunia ini), dan apa yang ada di belakang kamu (dari huru-hara dan balasan akhirat), supaya kamu beroleh rahmat", (mereka tidak mengindahkannya).

(Yaa Siin 36:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:46

36_46

Dan (itulah tabiat mereka) tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan tuhan mereka melainkan mereka selalu berpaling daripadanya (enggan menerimanya).

(Yaa Siin 36:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:47

36_47

Dan apabila dikatakan kepada mereka:" Dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu", berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman (secara mengejek-ejek): " Patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah Ia akan memberinya makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata".

(Yaa Siin 36:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:48

36_48

Dan (apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat) mereka bertanya (secara mempersenda): " Bilakah datangnya (hari akhirat) yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar (maka kami sedia menunggu)!",

(Yaa Siin 36:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:49

36_49

Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang - (dengan secara mengejut) akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar (merundingkan urusan dunia masing-masing).

(Yaa Siin 36:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:50

36_50

Maka dengan itu, mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan (wasiat atau lainnya), dan (kalau mereka berada di luar) mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya.

(Yaa Siin 36:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:51

36_51

Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala (menghidupkan orang-orang yang telah mati; apabila berlaku yang demikian) maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing (untuk) mengadap Tuhannya.

(Yaa Siin 36:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:52

36_52

(Pada ketika itu) orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata: Aduhai celakanya kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu dikatakan kepada mereka): " Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul!,

(Yaa Siin 36:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:53

36_53

Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).

(Yaa Siin 36:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣

36:54

36_54

Maka pada hari itu, tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikitpun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan.

(Yaa Siin 36:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 443 - ٤٤٣