(٤٦٢) Muka surat 462


39:32

39_32

(Apabila berlaku yang demikian), maka nyatalah bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah, dan mendustakan kebenaran sebaik-baik sahaja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah (telah diketahui bahawa) dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?

(Az-Zumar 39:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:33

39_33

Dan (nyatalah bahawa) yang membawa kebenaran (tauhid dan hukum agama) serta ia (dan pengikut-pengikutnya) mengakui kebenarannya (dengan mematuhi hukum itu), mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.

(Az-Zumar 39:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:34

39_34

Disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki, di sisi Tuhan mereka; demikianlah balasan orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya.

(Az-Zumar 39:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:35

39_35

(Limpah kurnia yang demikian, diberikan kepada orang-orang yang bertaqwa) kerana Allah hendak menghapuskan dari mereka (kalaulah ada) seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka telah lakukan, serta membalas mereka, akan pahala mereka, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.

(Az-Zumar 39:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:36

39_36

Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hambaNya (yang bertaqwa)? Dan mereka menakutkanmu (wahai Muhammad) dengan yang mereka sembah yang lain dari Allah. Dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan oleh Allah (dengan pilihannya yang salah), maka tidak ada sesiapapun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya.

(Az-Zumar 39:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:37

39_37

Dan sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah (dengan sebab pilihannya yang benar), maka tidak ada sesiapapun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa (kepada golongan yang bersalah)?

(Az-Zumar 39:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:38

39_38

Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang mencipta langit dan bumi?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah (kepada mereka): "Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain dari Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayaNya itu; atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatNya itu?" Katakanlah lagi: "Cukuplah bagiku: Allah (yang menolong dan memeliharaku); kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri".

(Az-Zumar 39:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:39

39_39

Katakanlah: "Wahai kaumku (yang masih berdegil dalam kekufurannya)! Buatlah sedaya upaya kamu (untuk menentang agama Islam yang aku sampaikan itu), sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh (untuk mengembangkannya); kemudian kamu akan mengetahui kelak -

(Az-Zumar 39:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢

39:40

39_40

"Siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya, serta akan ditimpakan kepadanya azab seksa yang berkekalan".

(Az-Zumar 39:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 462 - ٤٦٢