(٤١٦) Muka surat 416


32:12

32_12

Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu): "Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik; sesungguhnya kami sekarang telah yakin".

(As-Sajdah 32:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:13

32_13

Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): "Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan (memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing), nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya (sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat); tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh)".

(As-Sajdah 32:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:14

32_14

(Lalu dikatakan kepada mereka: "Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi; dan (dengan yang demikian) rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan".

(As-Sajdah 32:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:15

32_15

Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.

(As-Sajdah 32:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:16

32_16

Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajjud dan amal-amal soleh); mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya); dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka.

(As-Sajdah 32:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:17

32_17

Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan.

(As-Sajdah 32:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:18

32_18

(Jika demikian halnya) maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan).

(As-Sajdah 32:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:19

32_19

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh Syurga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.

(As-Sajdah 32:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦

32:20

32_20

Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka; tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka: "Rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu".

(As-Sajdah 32:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 416 - ٤١٦