(٣) Muka surat 3


2:6

2_6

Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka: sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

(Al-Baqarah 2:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:7

2_7

(Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

(Al-Baqarah 2:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:8

2_8

Dan di antara manusia ada yang berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat"; padahal mereka sebenarnya tidak beriman.

(Al-Baqarah 2:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:9

2_9

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

(Al-Baqarah 2:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:10

2_10

Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).

(Al-Baqarah 2:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:11

2_11

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi", mereka menjawab: " Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan".

(Al-Baqarah 2:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:12

2_12

Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.

(Al-Baqarah 2:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:13

2_13

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman". Mereka menjawab: "Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu?" Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).

(Al-Baqarah 2:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:14

2_14

Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: " Kami telah beriman ", dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula:" Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman)".

(Al-Baqarah 2:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:15

2_15

Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu).

(Al-Baqarah 2:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣

2:16

2_16

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah.

(Al-Baqarah 2:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 3 - ٣