(٥٩١) Muka surat 591

Surah At-Taariq - سورة الطارق


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


86:1

86_1

Demi langit dan "At-Taariq"; -

(At-Taariq 86:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:2

86_2

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? -

(At-Taariq 86:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:3

86_3

(At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya);

(At-Taariq 86:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:4

86_4

Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).

(At-Taariq 86:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:5

86_5

(Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.

(At-Taariq 86:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:6

86_6

Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) -

(At-Taariq 86:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:7

86_7

Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan.

(At-Taariq 86:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:8

86_8

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati),

(At-Taariq 86:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:9

86_9

Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad, niat, dan lain-lainnya),

(At-Taariq 86:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:10

86_10

Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri), dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan).

(At-Taariq 86:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:11

86_11

Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan,

(At-Taariq 86:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:12

86_12

Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan,

(At-Taariq 86:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:13

86_13

Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar),

(At-Taariq 86:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:14

86_14

Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok.

(At-Taariq 86:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:15

86_15

Sesungguhnya mereka (yang menentangmu, wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat,

(At-Taariq 86:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:16

86_16

Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka, dan menggagalkannya).

(At-Taariq 86:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

86:17

86_17

Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu, berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.

(At-Taariq 86:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

Surah Al-A'laa - سورة الأعلى


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


87:1

87_1

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), -

(Al-A'laa 87:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:2

87_2

Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya;

(Al-A'laa 87:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:3

87_3

Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya);

(Al-A'laa 87:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:4

87_4

Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak,

(Al-A'laa 87:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:5

87_5

Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering - (berubah warnanya) kehitam-hitaman.

(Al-A'laa 87:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:6

87_6

Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu - dengan perantaraan jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa,

(Al-A'laa 87:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:7

87_7

Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan; sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), dan yang tersembunyi.

(Al-A'laa 87:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:8

87_8

Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.

(Al-A'laa 87:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:9

87_9

Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna);

(Al-A'laa 87:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:10

87_10

Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu;

(Al-A'laa 87:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:11

87_11

Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya,

(Al-A'laa 87:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:12

87_12

Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya),

(Al-A'laa 87:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:13

87_13

Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.

(Al-A'laa 87:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:14

87_14

Sesungguhnya berjayalah orang yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh),

(Al-A'laa 87:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١

87:15

87_15

Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

(Al-A'laa 87:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 591 - ٥٩١