(٣٤٨) Muka surat 348


23:90

23_90

(Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) bahkan Kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta.

(Al-Mu'minuun 23:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:91

23_91

Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan tidak ada sama sekali sebarang tuhan bersamaNya; (kalaulah ada banyak tuhan) tentulah tiap-tiap tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka (yang musyrik) itu.

(Al-Mu'minuun 23:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:92

23_92

(Allah) Yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata; maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah keadaanNya dari segala yang mereka sekutukan.

(Al-Mu'minuun 23:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:93

23_93

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhanku, kiranya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku (azab) yang dijanjikan kepada mereka (di dunia), -

(Al-Mu'minuun 23:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:94

23_94

"Maka wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan daku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim itu".

(Al-Mu'minuun 23:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:95

23_95

Dan sesungguhnya Kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang Kami janjikan kepada mereka.

(Al-Mu'minuun 23:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:96

23_96

Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya, Kami Maha Mengetahui apa yang mereka katakan itu.

(Al-Mu'minuun 23:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:97

23_97

Dan katakanlah: "Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan

(Al-Mu'minuun 23:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:98

23_98

"Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku".

(Al-Mu'minuun 23:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:99

23_99

Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) -

(Al-Mu'minuun 23:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:100

23_100

"Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).

(Al-Mu'minuun 23:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:101

23_101

Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan.

(Al-Mu'minuun 23:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:102

23_102

Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.

(Al-Mu'minuun 23:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:103

23_103

Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam -

(Al-Mu'minuun 23:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨

23:104

23_104

Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggalah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat.

(Al-Mu'minuun 23:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 348 - ٣٤٨