(٣٤٥) Muka surat 345


23:43

23_43

Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka pula tidak dapat melambatkannya.

(Al-Mu'minuun 23:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:44

23_44

Kemudian Kami mengutus Rasul-rasul Kami silih berganti. Tiap-tiap kali sesuatu umat didatangi Rasulnya, mereka mendustakannya; lalu Kami binasakan umat-umat yang demikian, lepas satu-satu; dan Kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita (yang mendatangkan iktibar); maka kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman.

(Al-Mu'minuun 23:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:45

23_45

Kemudian Kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya: Nabi Harun, dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami, dan bukti (mukjizat) yang nyata,

(Al-Mu'minuun 23:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:46

23_46

Kepada Firaun dan kaumnya; lalu mereka menentang (seruan Nabi-nabi Allah itu) dengan sombong takbur, serta menjadi kaum yang membesarkan diri.

(Al-Mu'minuun 23:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:47

23_47

Sehingga mereka berkata (dengan angkuhnya): "Patutkah kita beriman kepada dua manusia seperti kita, sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita?"

(Al-Mu'minuun 23:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:48

23_48

Oleh itu, merekapun mendustakan keduanya, lalu menjadilah mereka sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan.

(Al-Mu'minuun 23:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:49

23_49

Dan sesungguhnya, Kami telah memberikan Nabi Musa Kitab Taurat, supaya mereka beroleh hidayah petunjuk.

(Al-Mu'minuun 23:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:50

23_50

Dan Kami jadikan (Nabi lsa) ibni Maryam serta ibunya sebagai satu tanda (mukjizat) dan Kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir.

(Al-Mu'minuun 23:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:51

23_51

Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

(Al-Mu'minuun 23:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:52

23_52

Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu - agama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertaqwalah kamu kepadaKu.

(Al-Mu'minuun 23:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:53

23_53

Kemudian umat Rasul-rasul itu berpecah-belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan, tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.

(Al-Mu'minuun 23:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:54

23_54

Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke suatu masa.

(Al-Mu'minuun 23:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:55

23_55

Adakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak-pinak itu.

(Al-Mu'minuun 23:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:56

23_56

(Bermakna bahawa dengan yang demikian) Kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan? (Tidak!) Bahkan mereka tidak menyedari (hakikatnya yang sebenar).

(Al-Mu'minuun 23:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:57

23_57

Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada (kemurkaan) Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:58

23_58

Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥

23:59

23_59

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka;

(Al-Mu'minuun 23:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 345 - ٣٤٥