(٣٤٣) Muka surat 343


23:18

23_18

Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta Kami tempatkan dia tersimpan di bumi; dan sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

(Al-Mu'minuun 23:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:19

23_19

Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, kebun-kebun tamar (kurma) dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu (berbagai jenis lagi) buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.

(Al-Mu'minuun 23:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:20

23_20

Dan (Kami juga menumbuhkan untuk kamu) pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.

(Al-Mu'minuun 23:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:21

23_21

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya; dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.

(Al-Mu'minuun 23:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:22

23_22

Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.

(Al-Mu'minuun 23:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:23

23_23

Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?".

(Al-Mu'minuun 23:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:24

23_24

Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata (sesama sendiri)): "Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan kalaulah Allah berkehendak (mengutuskan seorang Rasul) tentulah Ia menurunkan malaikat menjadi RasulNya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu.

(Al-Mu'minuun 23:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:25

23_25

"Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa".

(Al-Mu'minuun 23:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:26

23_26

Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku tolonglah daku, kerana mereka mendustakan seruanku".

(Al-Mu'minuun 23:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣

23:27

23_27

Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.

(Al-Mu'minuun 23:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 343 - ٣٤٣