(٣٤٠) Muka surat 340


22:65

22_65

Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan (demikian juga) kapal-kapal yang belayar di laut dengan perintahNya? Dan Ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya; sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNya kepada umat manusia.

(Al-Hajj 22:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:66

22_66

Dan Dia lah yang menghidupkan kamu, kemudian Ia mematikan kamu, kemudian Ia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur.

(Al-Hajj 22:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:67

22_67

Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariaatmu; dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus.

(Al-Hajj 22:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:68

22_68

Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadamu, maka katakanlah: "Allah Amat" mengetahui akan apa yang kamu lakukan.

(Al-Hajj 22:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:69

22_69

"Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat, mengenai apa yang kamu berselisihan padanya".

(Al-Hajj 22:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:70

22_70

Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam Kitab (Lauh Mahfuz); sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah.

(Al-Hajj 22:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:71

22_71

Dan mereka menyembah yang lain dari Allah iaitu benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya, dan yang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya dan (ingatlah) tiadalah bagi orang-orang yang zalim (dengan perbuatan syirik) itu sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan (di dunia dan di akhirat).

(Al-Hajj 22:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠

22:72

22_72

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu tanda marah dan benci, hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika demikian, mahukah, aku khabarkan kepada kamu: yang lebih buruk lagi daripada apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu? Ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali! "

(Al-Hajj 22:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 340 - ٣٤٠