(٣٥١) Muka surat 351


24:11

24_11

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu; janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia dan di akhirat).

(An-Nuur 24:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:12

24_12

Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman - lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri (orang-orang) mereka sendiri. dan berkata: "Ini ialah tuduhan dusta yang nyata".

(An-Nuur 24:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:13

24_13

Sepatutnya mereka (yang menuduh) membawa empat orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah, adalah orang-orang yang dusta.

(An-Nuur 24:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:14

24_14

Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu; -

(An-Nuur 24:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:15

24_15

Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu, dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya; dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya.

(An-Nuur 24:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:16

24_16

Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata: "Tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini! Maha Suci Engkau (ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah)! Ini adalah satu dusta besar yang mengejutkan".

(An-Nuur 24:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:17

24_17

Allah memberi pengajaran kepada kamu, supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian ini selama-lamanya, jika betul kamu orang-orang yang beriman.

(An-Nuur 24:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:18

24_18

Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan (hukum-hukumNya); kerana Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(An-Nuur 24:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:19

24_19

Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat; dan (ingatlah) Allah mengetahui (segala perkara) sedang kamu tidak mengetahui (yang demikian).

(An-Nuur 24:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١

24:20

24_20

Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu, dan juga (kalaulah tidak kerana) bahawa Allah Amat melimpah belas kasihanNya, (tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta).

(An-Nuur 24:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 351 - ٣٥١