(١٠٤) Muka surat 104


4:163

4_163

Sungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (wahai Muhammad), sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, dan Nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya; dan Kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub, serta Nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman; dan juga Kami telah memberikan kepada Nabi Daud: Kitab Zabur.

(An-Nisaa' 4:163) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:164

4_164

Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan).

(An-Nisaa' 4:164) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:165

4_165

Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(An-Nisaa' 4:165) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:166

4_166

(Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkanNya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmuNya, dan malaikat juga turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi (akan kebenaran Al-Quran ini).

(An-Nisaa' 4:166) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:167

4_167

Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalang orang-orang lain dari jalan Allah (agama Islam), sebenarnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.

(An-Nisaa' 4:167) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:168

4_168

Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka:

(An-Nisaa' 4:168) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:169

4_169

Selain dari jalan neraka jahanam, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya; dan balasan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

(An-Nisaa' 4:169) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤

4:170

4_170

Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah (Muhammad s.a.w) dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu (kerana yang demikian itu) amatlah baiknya bagi kamu. Dan jika kamu kufur ingkar (maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah), kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi; dan Allah sentiasa Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(An-Nisaa' 4:170) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 104 - ١٠٤