(١٢١) Muka surat 121


5:77

5_77

Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga (sekarang) mereka telah tersesat (jauh) dari jalan yang betul"

(Al-Maaidah 5:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 121 - ١٢١

5:78

5_78

Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh.

(Al-Maaidah 5:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 121 - ١٢١

5:79

5_79

Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh), yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan.

(Al-Maaidah 5:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 121 - ١٢١

5:80

5_80

Engkau melihat banyak dari mereka menjadikan orang-orang kafir (musyrik) teman rapat mereka. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka (pada hari akhirat kelak) iaitu kemurkaan Allah menimpa mereka, dan mereka pula tetap kekal di dalam azab (neraka).

(Al-Maaidah 5:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 121 - ١٢١

5:81

5_81

Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang (musyrik) sebagai teman rapat, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik.

(Al-Maaidah 5:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 121 - ١٢١

5:82

5_82

Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani" yang demikian itu, disebabkan ada di antara mereka pendita-pendita dan ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong.

(Al-Maaidah 5:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 121 - ١٢١