(١٢٩) Muka surat 129


6:9

6_9

Dan kalau (Rasul) itu Kami jadikan malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa seorang lelaki (supaya mereka dapat melihatnya), dan tentulah Kami (dengan yang demikian) menyebabkan mereka kesamaran sebagaimana mereka sengaja membuat-buat kesamaran (tentang kebenaran Nabi Muhammad s.a.w).

(Al-An'aam 6:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:10

6_10

Dan demi sesungguhnya! Telah diperolok-olok beberapa Rasul sebelummu, lalu orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan (balasan azab) bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.

(Al-An'aam 6:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:11

6_11

Katakanlah (wahai Muhammad): "Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk (yang menimpa) orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul) itu."

(Al-An'aam 6:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:12

6_12

Bertanyalah (wahai muhammad): "Hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi?" Katakanlah: "(Semuanya itu) adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas diriNya memberi rahmat. Demi sesungguhnya Ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya". Orang-orang yang merugikan diri sendiri (dangan mensia-siakan pengurniaan Allah), maka mereka (dengan sebab yang tersebut) tidak beriman.

(Al-An'aam 6:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:13

6_13

Dan bagi Allah jualah apa yang ada pada waktu malam dan siang; dan Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Al-An'aam 6:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:14

6_14

Katakanlah (wahai Muhammad): "Patutkah aku mengambil (memilih) pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Ia pula yang memberi makan dan bukan Ia yang diberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Islam), dan (aku diperintahkan dengan firmanNya): `Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu. ' "

(Al-An'aam 6:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:15

6_15

Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, (akan dikenakan) azab hari yang besar (hari kiamat)".

(Al-An'aam 6:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:16

6_16

Sesiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sesugguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya; dan itulah kejayaan yang jelas nyata.

(Al-An'aam 6:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:17

6_17

Dan jika Allah mengenakan (menimpakan) engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri; dan jika Ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan kebaikan, maka Ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

(Al-An'aam 6:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩

6:18

6_18

Dan Dia lah yang Berkuasa atas sekalian hambaNya (dangan tadbir dan takdir); dan Dia lah Yang Maha Bijaksana serta Amat Mendalam PengetahuanNya.

(Al-An'aam 6:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 129 - ١٢٩