(١٤٢) Muka surat 142


6:111

6_111

Dan jika Kami turunkan malaikat pun kepada mereka, dan orang-orang yang mati (hidup semula lalu) berkata-kata dengan mereka, dan kami himpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka (untuk menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Muhammad), nescaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika dikehendaki Allah; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenar).

(Al-An'aam 6:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:112

6_112

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari Syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan (dari perbuatan yang kufur dan dusta) itu.

(Al-An'aam 6:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:113

6_113

Dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat cenderung kepada bisikan itu, dan supaya disetujui oleh mereka, dan juga supaya mereka (terus) melakukan apa yang mereka lakukan itu.

(Al-An'aam 6:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:114

6_114

(Katakanlah wahai Muhammad): "Patutkah aku (terpedaya dengan kata-kata dusta Syaitan-syaitan itu sehingga aku) hendak mencari hakim selain dari Allah, padahal Dia lah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu (tentang yang benar dan yang salah)?" Dan orang-orang yang Kami berikan kitab, mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau menjadi (salah seorang) dari golongan yang ragu-ragu.

(Al-An'aam 6:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:115

6_115

Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.

(Al-An'aam 6:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:116

6_116

Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.

(Al-An'aam 6:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:117

6_117

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang lebih mengetahui akan sesiapa yang sesat dari jalannya, dan Dia lah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.

(Al-An'aam 6:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢

6:118

6_118

Maka makanlah dari (sembelihan binatang-binatang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatNya.

(Al-An'aam 6:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 142 - ١٤٢