(١٥) Muka surat 15


2:94

2_94

Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum Yahudi): "Kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain (seperti yang kamu dakwakan itu), maka cita-citakanlah mati (supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang-orang yang benar".

(Al-Baqarah 2:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:95

2_95

Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.

(Al-Baqarah 2:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:96

2_96

Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya), dan (lobanya mereka kepada hidup itu) melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun, padahal umur panjang yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari azab (yang disediakan oleh Allah). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

(Al-Baqarah 2:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:97

2_97

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran Kitab-kitab yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya), serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman".

(Al-Baqarah 2:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:98

2_98

Sesiapa memusuhi Allah (dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahNya) dan memusuhi Malaikat-malaikatNya dan Rasul-rasulNya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

(Al-Baqarah 2:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:99

2_99

Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat-ayat keterangan yang jelas nyata (Al-Quran), dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik.

(Al-Baqarah 2:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:100

2_100

Patutkah (mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu) dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.

(Al-Baqarah 2:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥

2:101

2_101

Dan apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad s.a.w), yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya).

(Al-Baqarah 2:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 15 - ١٥