(١٥٨) Muka surat 158


7:58

7_58

Dan negeri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh (subur) dengan izin Allah; dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami menerangkan tanda-tanda (kemurahan dan kekuasaan) Kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang (mahu) bersyukur.

(Al-A'raaf 7:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:59

7_59

Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari kiamat)"

(Al-A'raaf 7:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:60

7_60

Ketua-ketua dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami nampakmu (wahai Nuh) berada dalam kesesatan yang nyata".

(Al-A'raaf 7:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:61

7_61

Nabi Nuh menjawab: "Wahai KaumKu! Tidak ada padaku sebarang kesesatan, tetapi aku adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam.

(Al-A'raaf 7:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:62

7_62

"(Tugasku) menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang (diutuskan oleh) Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui (melalui wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

(Al-A'raaf 7:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:63

7_63

"Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang lelaki dari golongan kamu, untuk memberi peringatan kepada kamu, dan supaya kamu bertaqwa dan juga supaya kamu beroleh rahmat?".

(Al-A'raaf 7:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:64

7_64

Mereka terus mendustakannya, lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (matahatinya daripada melihat kebenaran)

(Al-A'raaf 7:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:65

7_65

Dan kepada kaum Aad, (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Hud. Ia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya? "

(Al-A'raaf 7:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:66

7_66

Ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami (wahai Hud) nampakmu berada dalam kebodohan, dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah dari orang-orang yang berdusta".

(Al-A'raaf 7:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨

7:67

7_67

Nabi Hud menjawab: "Wahai kaumku! Tidak ada padaku sebarang kebodohan, tetapi aku adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam.

(Al-A'raaf 7:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 158 - ١٥٨