(١٧٤) Muka surat 174


7:179

7_179

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.

(Al-A'raaf 7:179) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:180

7_180

Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

(Al-A'raaf 7:180) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:181

7_181

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan itu, ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengannya mereka menjalankan keadilan.

(Al-A'raaf 7:181) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:182

7_182

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, Kami akan menarik menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya.

(Al-A'raaf 7:182) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:183

7_183

Dan Aku memberi tempoh kepada mereka; sesungguhnya rancangan balasanKu amatlah teguh.

(Al-A'raaf 7:183) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:184

7_184

Patutkah mereka (ingkar dan) tidak mahu memikirkan (dengan fikiran yang siuman bahawa) sahabat mereka (Muhammad) tidak sekali-kali mengidap penyakit gila (sebagaimana yang mereka tuduh itu), bahkan ia hanyalah seorang (Pesuruh Allah) yang memberi amaran yang jelas.

(Al-A'raaf 7:184) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:185

7_185

Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan (memikirkan) bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah (datangnya Kalamullah Al-Quran) itu mereka mahu beriman?

(Al-A'raaf 7:185) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:186

7_186

Sesiapa yang disesatkan oleh Allah (kerana keingkarannya), maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya; dan Allah membiarkan mereka meraba-raba (dengan bingung) dalam kesesatan mereka.

(Al-A'raaf 7:186) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤

7:187

7_187

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: "Bilakah masa datangnya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku, tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. (Huru-hara) hari kiamat itu amatlah berat (menggerunkan makhluk-makhluk yang ada) di langit dan di bumi; ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut". Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

(Al-A'raaf 7:187) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 174 - ١٧٤