(٢٠٥) Muka surat 205


9:112

9_112

(Mereka itu ialah): orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian).

(At-Taubah 9:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 205 - ٢٠٥

9:113

9_113

Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka.

(At-Taubah 9:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 205 - ٢٠٥

9:114

9_114

Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya (dibuat) melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya; dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar.

(At-Taubah 9:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 205 - ٢٠٥

9:115

9_115

Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan sesuatu kaum itu sesat sesudah Ia memberi hidayah petunjuk kepada mereka, sebelum Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka wajib memelihara dan melindungi diri daripadanya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(At-Taubah 9:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 205 - ٢٠٥

9:116

9_116

Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi; Ia menghidupkan dan mematikan; dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong.

(At-Taubah 9:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 205 - ٢٠٥

9:117

9_117

Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran, sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut Nabi untuk berjuang); kemudian Allah menerima taubat mereka; sesungguhnya Allah Amat belas, lagi Maha Mengasihani terhadap mereka.

(At-Taubah 9:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 205 - ٢٠٥