(٢١٤) Muka surat 214


10:43

10_43

Dan di antara mereka pula ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan (tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta); maka engkau (wahai Muhammad) tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat (perkara yang engkau tunjukkan itu).

(Yunus 10:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:44

10_44

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

(Yunus 10:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:45

10_45

Dan (ingatlah) masa Tuhan himpunkan mereka (pada hari kiamat kelak), dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan, dan yang tidak mendapat petunjuk (ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia).

(Yunus 10:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:46

10_46

Dan jika Kami perlihatkan kepadamu (wahai Muhammad) akan sebahagian dari balasan azab yang Kami janjikan kepada mereka, atau jika Kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada Kamilah tempat kembali mereka; kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.

(Yunus 10:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:47

10_47

Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa yang mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.

(Yunus 10:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:48

10_48

Dan mereka (yang kafir) bertanya: "Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?"

(Yunus 10:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:49

10_49

Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan; maka apabila tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaatpun, dan tidak dapat mereka menyegerakannya".

(Yunus 10:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:50

10_50

Katakanlah: "Sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu, pada waktu malam atau pada waktu siang? "Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan (sedang sebarang azab wajib ditakuti)?

(Yunus 10:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:51

10_51

Patutkah (kamu mengingkari azab itu), kemudian apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya? (Sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu): "Sekarangkah baharu kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?"

(Yunus 10:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:52

10_52

Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu: "Rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan (di dunia)".

(Yunus 10:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤

10:53

10_53

Dan mereka (yang meminta disegerakan azab) itu akan bertanya kepadamu (wahai Muhammad): "Adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? "Jawablah: "Ya, demi Tuhanku! Sesungguhnya adalah ia benar! Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya".

(Yunus 10:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 214 - ٢١٤