(٢٤) Muka surat 24


2:154

2_154

Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela Agama Allah itu: orang-orang mati; bahkan mereka itu orang-orang yang hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa), tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

(Al-Baqarah 2:154) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:155

2_155

Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar:

(Al-Baqarah 2:155) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:156

2_156

(Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali."

(Al-Baqarah 2:156) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:157

2_157

Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatNya; dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahNya.

(Al-Baqarah 2:157) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:158

2_158

Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) agama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersaie (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah 2:158) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:159

2_159

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

(Al-Baqarah 2:159) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:160

2_160

Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta menerangkan (apa yang mereka sembunyikan); maka orang-orang itu, Aku terima taubat mereka, dan Akulah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Baqarah 2:160) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:161

2_161

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya.

(Al-Baqarah 2:161) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:162

2_162

Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.

(Al-Baqarah 2:162) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤

2:163

2_163

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan (Yang berhak disembah) selain dari Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Baqarah 2:163) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 24 - ٢٤