(٢٤١) Muka surat 241


12:44

12_44

Mereka menjawab: "Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi (yang sedemikian) itu".

(Yusuf 12:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:45

12_45

Dan (pada saat itu) berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baharu mengingati (akan pesanan Yusuf) sesudah berlalu suatu masa yang lanjut: "Aku akan memberi tahu kepada kamu tafsirannya. Oleh itu hantarkanlah daku pergi (kepada orang yang mengetahui tafsirannya) ".

(Yusuf 12:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:46

12_46

(Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia): "Yusuf, Wahai orang yang benar (pada segala-galanya)! tafsirkanlah kepada kami (seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus; dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering; (tafsirkanlah) supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya".

(Yusuf 12:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:47

12_47

Yusuf menjawab: "Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya; kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan.

(Yusuf 12:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:48

12_48

Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya; kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan (untuk dijadikan benih).

(Yusuf 12:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:49

12_49

"Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil anggur, zaitun dan sebagainya)".

(Yusuf 12:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:50

12_50

Dan (apabila mendengar tafsiran itu) berkatalah raja Mesir:" Bawalah dia kepadaku! "Maka tatkata utusan raja datang kepada Yusuf (menjemputnya mengadap raja), Yusuf berkata kepadanya: Kembalilah kepada tuanmu kemudian bertanyalah kepadanya: "Apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka ? Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka".

(Yusuf 12:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:51

12_51

Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil), raja bertanya kepada mereka: "Apahal kamu, semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya?" Mereka menjawab: JauhNya Allah dari segala cacat cela, kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf". Isteri Al-Aziz pun berkata: "Sekarang ternyatalah kebenaran (yang selama ini tersembunyi), akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya (tetapi ia telah menolak); dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar.

(Yusuf 12:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١

12:52

12_52

"(Pengakuanku) yang demikian supaya ia mengetahui, bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir (bersama di sini); dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat.

(Yusuf 12:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 241 - ٢٤١