(٢٦٠) Muka surat 260


14:34

14_34

Dan Ia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya.

(Ibrahim 14:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:35

14_35

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku! jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala.

(Ibrahim 14:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:36

14_36

Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak di antara umat manusia. Oleh itu, sesiapa yang menurutku (dalam Islam yang menjadi peganganku) maka ia adalah dari golonganku; dan sesiapa yang menderhaka kepadaku (dengan menyalahi agamaku), maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani (kiranya ia insaf dan bertaubat).

(Ibrahim 14:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:37

14_37

"Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah (Tanah Suci Makkah) yang tidak tanaman padanya, di sisi rumahMu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, (mereka ditempatkan di situ) supaya mereka mendirikan sembahyang (dan memakmurkannya dengan ibadat). Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, (supaya datang beramai-ramai ke situ), dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur.

(Ibrahim 14:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:38

14_38

"Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan; dan tiada sesuatupun di langit dan di bumi, yang tersembunyi kepada Allah!

(Ibrahim 14:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:39

14_39

"Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah mengurniakan kepadaku semasa aku tua: Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar dan Memperkenan doa permohonan.

(Ibrahim 14:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:40

14_40

"Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.

(Ibrahim 14:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:41

14_41

"Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan"

(Ibrahim 14:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠

14:42

14_42

Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim; sesungguhnya Ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka, (kerana gerun gementar melihat keadaan yang berlaku).

(Ibrahim 14:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 260 - ٢٦٠