(٢٩٣) Muka surat 293


17:105

17_105

Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat Kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan; dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai pembawa berita gembira (bagi orang-orang yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar).

(Al-Israa' 17:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

17:106

17_106

Dan Al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang; dan Kami menurunkannya beransur-ansur.

(Al-Israa' 17:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

17:107

17_107

Katakanlah (wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu): "Sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tiada beriman, (tidaklah menjadi hal); kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud (dalam keadaan hiba dan khusyuk);

(Al-Israa' 17:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

17:108

17_108

Serta mereka menegaskan (dalam sujudnya): "Maha Suci Tuhan kami! Sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. "

(Al-Israa' 17:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

17:109

17_109

Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk.

(Al-Israa' 17:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

17:110

17_110

Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama " Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.

(Al-Israa' 17:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

17:111

17_111

Dan katakanlah: "Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak, dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya, dan tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya; dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh!"

(Al-Israa' 17:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

Surah Al-Kahfi - سورة الكهف


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


18:1

18_1

Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya (Muhammad), Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok (terpesong):

(Al-Kahfi 18:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

18:2

18_2

(Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik.

(Al-Kahfi 18:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

18:3

18_3

Mereka tinggal tetap dalam (balasan yang baik) itu selama-lamanya.

(Al-Kahfi 18:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣

18:4

18_4

Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata:" Allah mempunyai anak".

(Al-Kahfi 18:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 293 - ٢٩٣