(٣٣٣) Muka surat 333


22:6

22_6

(Kedua-dua kenyataan) yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan Yang Sebenar-benarnya (yang berhak disembah), dan sesungguhnya Dia lah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

(Al-Hajj 22:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:7

22_7

Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan (menghidupkan semula) orang-orang yang di dalam kubur.

(Al-Hajj 22:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:8

22_8

Dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan tidak berdasarkan sebarang keterangan, dan tidak juga berdasarkan mana-mana Kitab Allah yang menerangi kebenaran;

(Al-Hajj 22:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:9

22_9

Ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah; ia akan beroleh kehinaan di dunia, dan Kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak;

(Al-Hajj 22:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:10

22_10

(Dengan dikatakan kepadanya): "Azab yang demikian ini ialah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya".

(Al-Hajj 22:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:11

22_11

Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu; dan kalau pula ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula (kepada kekufurannya). (Dengan sikapnya itu) rugilah ia akan dunia dan akhirat, itulah kerugian yang terang nyata.

(Al-Hajj 22:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:12

22_12

Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain dari Allah, yang tidak dapat membahayakannya dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya; itulah kesesatan yang jauh terpesong.

(Al-Hajj 22:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:13

22_13

Ia menyeru dan menyembah makhluk yang - dengan perbuatan demikian - mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkannya; demi sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu.

(Al-Hajj 22:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:14

22_14

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukanNya.

(Al-Hajj 22:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣

22:15

22_15

Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad dalam dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah ia menghulurkan tali (serta mengikatnya) di bumbong rumahnya, kemudian hendaklah ia menjerut lehernya (supaya ia mati tercekek); dalam pada itu hendaklah ia memikirkan lebih dahulu, adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya?

(Al-Hajj 22:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 333 - ٣٣٣