(٣٩) Muka surat 39


2:238

2_238

Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang Asar), dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk.

(Al-Baqarah 2:238) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:239

2_239

Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan, kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna), sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

(Al-Baqarah 2:239) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:240

2_240

Dan orang-orang yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (wahai wali waris si mati) mengenai apa yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Baqarah 2:240) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:241

2_241

Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat Mut'ah pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang taqwa.

(Al-Baqarah 2:241) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:242

2_242

Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya.

(Al-Baqarah 2:242) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:243

2_243

Tidakkah engkau ketahui (wahai Muhammad) tentang orang-orang yang keluar (melarikan diri) dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka:" Matilah kamu " kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaNya kepada manusia (seluruhnya), tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

(Al-Baqarah 2:243) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:244

2_244

Dan berperanglah kamu pada jalan Allah (kerana mempertahankan kebenaran agamaNya); dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah 2:244) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩

2:245

2_245

Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.

(Al-Baqarah 2:245) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 39 - ٣٩