(٤٣٢) Muka surat 432


34:32

34_32

Orang-orang yang sombong takbur itu menjawab kepada orang-orang yang tertindas: Kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima hidayah petunjuk sesudah ia datang kepada kamu? (Bukan kami yang menghalang) bahkan kamulah yang menyebabkan diri sendiri menjadi orang-orang yang berdosa".

(Saba' 34:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:33

34_33

Dan berkata pula orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang sombong takbur itu: "Tidak! Bahkan (yang menghalang kami daripada beriman ialah) perbuatan kamu memperdaya kami malam dan siang, ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah dan mengadakan sekutu-sekutu bagiNya. Akhirnya masing-masing diam sambil memendamkan perasaan sesal dan kecewa semasa mereka melihat azab; dan Kami pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang-orang yang kafir itu. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan.

(Saba' 34:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:34

34_34

Dan Kami tidak mengutus kepada sesebuah negeri: seseorang Rasul pemberi amaran melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya".

(Saba' 34:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:35

34_35

Dan mereka berkata lagi: "Kami lebih banyak harta benda dan anak pinak, dan kami pula tidak akan diseksa".

(Saba' 34:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:36

34_36

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Dia juga yang menyempitkan (bagi sesiapa yang dikehendakiNya); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu).

(Saba' 34:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:37

34_37

Dan bukanlah harta benda kamu dan tidak juga anak pinak kamu yang mendampingkan kamu di sisi Kami walau sedikitpun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan beroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka telah kerjakan; dan mereka pula ditempatkan dalam mahligai-mahligai (di Syurga) dengan aman sentosa.

(Saba' 34:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:38

34_38

Dan orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan Kami sambil menyangka dapat melepaskan diri (dari hukuman Kami), mereka itu akan berada di dalam azab seksa.

(Saba' 34:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢

34:39

34_39

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, dan Ia juga yang menyempitkan baginya; dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya; dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki".

(Saba' 34:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 432 - ٤٣٢