(٥٠) Muka surat 50

Surah A-li'Imraan - سورة آل عمران


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


3:1

3_1

Alif, Laam, Miim.

(A-li'Imraan 3:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:2

3_2

Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya.

(A-li'Imraan 3:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:3

3_3

Ia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Quran) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan Ia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil.

(A-li'Imraan 3:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:4

3_4

Sebelum (Al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan Ia juga yang menurunkan Al-Furqaan (yang membezakan antara yang benar dengan yang salah). Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa (kepada golongan yang bersalah).

(A-li'Imraan 3:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:5

3_5

Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadaNya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit.

(A-li'Imraan 3:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:6

3_6

Dia lah yang membentuk rupa kamu dalam rahim (ibu kamu) sebagaimana yang dikehendakiNya. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(A-li'Imraan 3:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:7

3_7

Dia lah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata:" Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami" Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.

(A-li'Imraan 3:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:8

3_8

(Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya.

(A-li'Imraan 3:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠

3:9

3_9

"Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia, untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya". Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.

(A-li'Imraan 3:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 50 - ٥٠