(١٦٤) Muka surat 164


7:105

7_105

"Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu, bebaskanlah Kaum Bani Israil menyertai aku (ke Palestin).

(Al-A'raaf 7:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:106

7_106

Firaun menjawab: "Kalau betul engkau datang dengan membawa sesuatu mukjizat maka bawalah dia (supaya aku melihatnya), jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

(Al-A'raaf 7:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:107

7_107

Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata.

(Al-A'raaf 7:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:108

7_108

Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya (menjadi) putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

(Al-A'raaf 7:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:109

7_109

Berkatalah Ketua-ketua dari kaum Firaun: "Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.

(Al-A'raaf 7:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:110

7_110

"Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu". (Firaun bertanya): "Oleh itu, apa yang kamu syorkan?"

(Al-A'raaf 7:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:111

7_111

Mereka berkata: "Tangguhkanlah dia dan saudaranya (daripada dijatuhkan sebarang hukuman) serta utuslah ke bandar-bandar (di merata-rata negeri Mesir untuk) mengumpulkan (ahli-ahli sihir);

(Al-A'raaf 7:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:112

7_112

"Yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir".

(Al-A'raaf 7:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:113

7_113

Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Firaun lalu berkata: "Sungguhkah kami akan beroleh upah, kalau kami dapat mengalahkannya?"

(Al-A'raaf 7:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:114

7_114

Firaun menjawab: "Benar, (kamu akan mendapat upah) dan kamu sesungguhnya (akan menjadi) dari orang-orang yang damping (denganku)".

(Al-A'raaf 7:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:115

7_115

Mereka berkata: "Hai Musa! Engkaukah yang akan mencampakkan (tongkatmu lebih dahulu) atau kamikah yang akan mencampakkan (lebih dahulu)?"

(Al-A'raaf 7:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:116

7_116

Nabi Musa menjawab: "Campakkanlah kamu (dahulu)!" Maka apabila mereka mencampakkan (tongkat-tongkat dan tali masing-masing), mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun, serta mereka melakukan sihir yang besar (keadaan dan caranya).

(Al-A'raaf 7:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:117

7_117

Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Campakkanlah tongkatmu!" Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).

(Al-A'raaf 7:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:118

7_118

Maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batallah (sihir) yang mereka telah lakukan.

(Al-A'raaf 7:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:119

7_119

Oleh itu, kalahlah Firaun dan Ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina.

(Al-A'raaf 7:119) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤

7:120

7_120

Dan (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud,

(Al-A'raaf 7:120) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 164 - ١٦٤