(١٦٥) Muka surat 165


7:121

7_121

Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.

(Al-A'raaf 7:121) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:122

7_122

"(Iaitu) Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun".

(Al-A'raaf 7:122) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:123

7_123

Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ini kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya dari padanya. Oleh itu, kamu akan mengetahui (akibatya).

(Al-A'raaf 7:123) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:124

7_124

"Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, kemudian aku akan memalang kamu semuanya".

(Al-A'raaf 7:124) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:125

7_125

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami (tidak gentar) kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami (dan kepadaNyalah kami mengharapkan keampunan dan rahmatNya).

(Al-A'raaf 7:125) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:126

7_126

"Dan tidaklah engkau (hai Firaun) marah (dan bertindak menyeksa) kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika sampainya kepada kami". (Mereka berdoa): "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu)".

(Al-A'raaf 7:126) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:127

7_127

Dan berkatalah pula Ketua-ketua dari kaum Firaun: "Adakah engkau (wahai Firaun) hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di bumi (Mesir) dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu?" Firaun menjawab: "Kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai (menundukkan) mereka".

(Al-A'raaf 7:127) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:128

7_128

(Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu) Musa berkata kepada kaumnya: "Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya; dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa".

(Al-A'raaf 7:128) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:129

7_129

Mereka berkata: "Kami telah dianiaya dan diperhambakan (oleh Firaun) sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami". Nabi Musa menjawab: "Mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, kemudian Ia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu?"

(Al-A'raaf 7:129) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥

7:130

7_130

Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan Firaun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka insaf mengambil pelajaran.

(Al-A'raaf 7:130) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 165 - ١٦٥