(١٧٩) Muka surat 179


8:17

8_17

Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan orang-orang kafir), dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik (kemenangan) daripadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Al-Anfaal 8:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:18

8_18

Demikianlah (caranya nikmat yang dikurniakanNya kepada kamu), dan sesungguhnya Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang-orang yang kafir.

(Al-Anfaal 8:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:19

8_19

Jika kamu (hai orang-orang musyrik) memohon supaya diberi kemenangan (bagi pihak yang benar) maka sesungguhnya kemenangan (yang kamu pohonkan) itu telah datang (dan disaksikan oleh) kamu; dan jika kamu berhenti (daripada memusuhi Nabi Muhammad, s.a.w) maka yang demikian amat baik bagi kamu, dan jika kamu kembali (memusuhinya), Kami juga kembali (menolongnya mengalahkan kamu); dan golongan (angkatan perang) kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikitpun, sekalipun ia lebih ramai; dan (yang demikian itu adalah kerana) sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman.

(Al-Anfaal 8:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:20

8_20

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar (Al-Quran yang mewajibkan taatnya).

(Al-Anfaal 8:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:21

8_21

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (kafir dan munafik) yang berkata: "Kami dengar", padahal mereka tidak mendengar (tidak mahu menerima dan mematuhinya).

(Al-Anfaal 8:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:22

8_22

Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata, pada sisi (hukum dan ketetapan) Allah, ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatupun (dengan akal fikirannya).

(Al-Anfaal 8:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:23

8_23

Dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah Ia menjadikan mereka dapat mendengar; dan kalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar juga (dengan keadaan yang demikian), nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri.

(Al-Anfaal 8:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:24

8_24

Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan RasulNya apabila Ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna; dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya, dan sesungguhnya kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan.

(Al-Anfaal 8:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩

8:25

8_25

Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum). Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksaNya.

(Al-Anfaal 8:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 179 - ١٧٩