(١٨١) Muka surat 181


8:34

8_34

Dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah, sedang mereka menyekat (orang-orang Islam) dari masjid Al-Haraam, padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya (kerana mereka kafir musyrik)? Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertaqwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

(Al-Anfaal 8:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١

8:35

8_35

Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Oleh itu rasalah kamu (wahai orang kafir) akan azab seksa dengan sebab kekufuran kamu.

(Al-Anfaal 8:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١

8:36

8_36

Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya kemudian (harta yang dibelanjakan) itu menyebabkan penyesalan kepada mereka, tambahan pula mereka dikalahkan. Dan (ingatlah) orang-orang kafir itu (akhirnya) dihimpunkan dalam neraka jahanam.

(Al-Anfaal 8:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١

8:37

8_37

Kerana Allah hendak membezakan yang jahat (golongan yang ingkar) dari yang baik (golongan yang beriman), dan menjadikan (golongan) yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengahnya yang lain, lalu ditimbunkannya kesemuanya, serta dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

(Al-Anfaal 8:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١

8:38

8_38

Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekufurannya), nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi (ingkar maka Kami akan menyeksa mereka), kerana sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan orang-orang (yang kufur ingkar) dahulu kala.

(Al-Anfaal 8:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١

8:39

8_39

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka diberikan balasan yang baik) kerana sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang mereka kerjakan.

(Al-Anfaal 8:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١

8:40

8_40

Dan jika mereka berpaling (enggan beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh) maka ketahuilah bahawasanya Allah Pelindung kamu; Dia lah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong (yang menyelamatkan dan menjayakan kamu).

(Al-Anfaal 8:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 181 - ١٨١