(١٨٥) Muka surat 185


8:62

8_62

Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjaga dan memberikan perlindungan) kepadamu. Dia lah yang menguatkanmu dengan pertolonganNya dan dengan (sokongan) orang-orang yang beriman.

(Al-Anfaal 8:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:63

8_63

Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Anfaal 8:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:64

8_64

Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi Penolongmu, dan juga pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman.

(Al-Anfaal 8:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:65

8_65

Wahai Nabi, peransangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu dua puluh yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus orang (dari pihak musuh yang kafir itu); dan jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan yang kafir, disebabkan mereka (yang kafir itu) orang-orang yang tidak mengerti.

(Al-Anfaal 8:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:66

8_66

Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu (apa yang telah diwajibkan dahulu) kerana Ia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan; oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang; dan jika ada di antara kamu seribu orang, nescaya mereka dapat menewaskan dua ribu orang dengan izin Allah. Dan (ingatlah) Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Al-Anfaal 8:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:67

8_67

Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), sedang Allah menghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(Al-Anfaal 8:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:68

8_68

Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu.

(Al-Anfaal 8:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥

8:69

8_69

Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat (dalam peperangan) itu, sebagai benda yang halal lagi baik, serta bertaqwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Anfaal 8:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 185 - ١٨٥