(١٨٨) Muka surat 188


9:7

9_7

Bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian (keamanan) di sisi Allah dan RasulNya bagi orang-orang musyrik (sedang mereka mencabulinya)? Kecuali orang-orang (musyrik) yang kamu telah mengikat perjanjian setia dengan mereka dekat Masjid Al-Haraam. Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.

(At-Taubah 9:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨

9:8

9_8

Bagaimana (boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu) padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu, dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya; dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

(At-Taubah 9:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨

9:9

9_9

Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit (dari faedah-faedah dunia), lalu mereka menghalangi (dirinya dan orang-orang lain) dari agama Allah; sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan.

(At-Taubah 9:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨

9:10

9_10

Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap orang-orang yang beriman, dan merekalah orang-orang yang menceroboh.

(At-Taubah 9:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨

9:11

9_11

Oleh itu, jika mereka bertaubat (dari kekufuran), dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu yang seagama; dan Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui.

(At-Taubah 9:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨

9:12

9_12

Dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela agama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan bertaubat).

(At-Taubah 9:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨

9:13

9_13

Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah, dan merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu? Tidak patut kamu takut kepada mereka (sehingga kamu tidak mahu memeranginya) kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti (melanggar perintahNya), jika betul kamu orang-orang yang beriman?

(At-Taubah 9:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 188 - ١٨٨