(٢٤٦) Muka surat 246


12:87

12_87

Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir".

(Yusuf 12:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:88

12_88

Maka (bertolaklah mereka ke Mesir, dan) setelah mereka masuk mengadap Yusuf, berkatalah mereka: "Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan (kemarau), dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga (untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini). Oleh itu, sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada kami, sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati menderma".

(Yusuf 12:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:89

12_89

Yusuf berkata: "Tahukah kamu (betapa buruknya) apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya, semasa kamu masih jahil (tentang buruknya perbuatan yang demikian)?"

(Yusuf 12:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:90

12_90

Mereka bertanya (dengan hairan): "Engkau ini Yusufkah? " Ia menjawab: "Akulah Yusuf dan ini adikku (Bunyamin). Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatNya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertaqwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Yusuf 12:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:91

12_91

Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami (disebabkan taqwa dan kesabaranmu); dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah".

(Yusuf 12:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:92

12_92

Yusuf berkata: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu), semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani.

(Yusuf 12:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:93

12_93

Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya".

(Yusuf 12:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:94

12_94

Dan semasa kafilah (mereka meninggalkan Mesir menunju ke tempat bapa mereka di Palestin), berkatalah bapa mereka (kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya): "Sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk (tentulah kamu akan percaya)".

(Yusuf 12:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦

12:95

12_95

Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya ayah masih berada dalam keadaan tidak siumanmu yang lama".

(Yusuf 12:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 246 - ٢٤٦