(٢٤٧) Muka surat 247


12:96

12_96

Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang mengembirakan itu, dia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaakub, lalu menjadilah ia celik kembali seperti sediakala. Nabi Yaakub berkata: "Bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya?"

(Yusuf 12:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:97

12_97

Mereka berkata: "Wahai ayah kami! Mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami; sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah".

(Yusuf 12:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:98

12_98

Nabi Yaakub berkata: "Aku akan meminta ampun bagi kamu dari Tuhanku; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".

(Yusuf 12:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:99

12_99

Maka ketika mereka (Nabi Yaakub dan keluarganya) masuk (ke Mesir) menemui Yusuf, Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya, sambil berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah kamu berada di dalam aman.

(Yusuf 12:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:100

12_100

Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya (bersama-samanya) di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan (pada saat itu) berkatalah Yusuf: "Wahai ayahku! Inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya Ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika Ia mengeluarkan daku dari penjara; dan Ia membawa kamu ke mari dari dosa sesudah Syaitan (dengan hasutannya) merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah-lembut tadbirNya bagi apa yang dikehendakiNya; sesungguhnya Dia lah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(Yusuf 12:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:101

12_101

"Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh".

(Yusuf 12:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:102

12_102

(Kisah nabi Yusuf) yang demikian ialah dari berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan (hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya).

(Yusuf 12:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧

12:103

12_103

Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu ingin (supaya mereka beriman).

(Yusuf 12:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 247 - ٢٤٧