(٢٨٣) Muka surat 283


17:8

17_8

Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu (kalau kamu bertaubat); dan jika kamu kembali (menderhaka), maka Kami pula akan kembali (menyeksa kamu di dunia); dan kami telah jadikan neraka: penjara bagi orang-orang kafir (pada hari akhirat).

(Al-Israa' 17:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:9

17_9

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul (agama Islam), dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar.

(Al-Israa' 17:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:10

17_10

Dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Al-Israa' 17:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:11

17_11

Dan manusia berdoa dengan (memohon supaya ia ditimpa) kejahatan sebagaimana ia berdoa dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru.

(Al-Israa' 17:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:12

17_12

Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan kekuasaan kami), maka Kami hapuskan tanda malam itu (sehingga menjadi gelap-gelita), dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab (bulan dan hari); dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu (yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu), Kami telah menerangkannya satu persatu (dalam Al-Quran) dengan sejelas-jelasnya.

(Al-Israa' 17:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:13

17_13

Dan tiap-tiap seorang manusia Kami kalongkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak Kami akan keluarkan kepadanya kitab (suratan amalnya) yang akan didapatinya terbuka (untuk di tatapnya).

(Al-Israa' 17:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:14

17_14

(Lalu Kami perintahkan kepadanya): "Bacalah Kitab (suratan amalmu), cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang telah engkau lakukan)".

(Al-Israa' 17:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:15

17_15

Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk (menurut panduan Al-Quran), maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah).

(Al-Israa' 17:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:16

17_16

Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.

(Al-Israa' 17:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣

17:17

17_17

Dan berapa banyak umat-umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh; dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hambaNya.

(Al-Israa' 17:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 283 - ٢٨٣