(٢٨٤) Muka surat 284


17:18

17_18

Sesiapa yang menghendaki (kesenangan hidup) dunia, Kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang Kami kehendaki, bagi sesiapa yang Kami kehendaki; kemudian Kami sediakan baginya neraka Jahannam (di akhirat kelak), untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah.

(Al-Israa' 17:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:19

17_19

Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya, diberi pahala akan amal usahanya.

(Al-Israa' 17:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:20

17_20

Tiap-tiap golongan dari keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat Kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu (wahai Muhammad); dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat (dari sesiapapun).

(Al-Israa' 17:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:21

17_21

Lihatlah bagaimana Kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain (dalam rezeki pemberian Kami itu) dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya.

(Al-Israa' 17:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:22

17_22

Janganlah engkau adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam ibadatmu), kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan.

(Al-Israa' 17:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:23

17_23

Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).

(Al-Israa' 17:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:24

17_24

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil."

(Al-Israa' 17:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:25

17_25

Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu; kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahNya, maka sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

(Al-Israa' 17:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:26

17_26

Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.

(Al-Israa' 17:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤

17:27

17_27

Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.

(Al-Israa' 17:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 284 - ٢٨٤