(٣٨٥) Muka surat 385


27:89

27_89

Sesiapa yang datang membawa amal kebajikan (yang telah dikerjakannya) maka ia akan beroleh balasan yang lebih baik daripadanya, dan mereka akan beroleh aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu.

(An-Naml 27:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

27:90

27_90

Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat (yang telah dikerjakannya) maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukanya ke dalam api neraka, (sambil dikatakan kepada mereka): "Kamu tidak diberi melainkan balasan apa yang kamu telah lakukan".

(An-Naml 27:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

27:91

27_91

(Katakanlah wahai Muhammad):" Aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan negeri (Makkah) ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati dan yang menguasai segala-galanya; dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam (yang menyerah diri bulat-bulat kepadaNya), -

(An-Naml 27:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

27:92

27_92

"Dan supaya aku sentiasa membaca Al-Quran". Oleh itu, sesiapa yang menurut petunjuk (Al-Quran dan beramal dengannya) maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat, maka katakanlah kepadanya: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amaran".

(An-Naml 27:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

27:93

27_93

Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Segala puji tertentu bagi Allah (yang melimpahkan nikmat-nikmatNya yang tidak terhitung), Ia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya supaya kamu dapat mengetahuinya (dengan jelas nyata)"; dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan.

(An-Naml 27:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

Surah Al-Qasas - سورة القصص


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


28:1

28_1

Taa, Siin, Miim.

(Al-Qasas 28:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

28:2

28_2

Inilah ayat-ayat Kitab - Al-Quran - yang memberi penjelasan.

(Al-Qasas 28:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

28:3

28_3

Kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari kisah Nabi Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman.

(Al-Qasas 28:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

28:4

28_4

Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan.

(Al-Qasas 28:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥

28:5

28_5

Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya).

(Al-Qasas 28:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 385 - ٣٨٥